Mis on EUFASA

EUFASA on Euroopa Liidu liikmesriikide välisteenistuses olevate isikute perede ja abikaasade assotsiatsioon, mille esimene konverents toimus 1985. aastal Roomas. Aastas korra, üldjuhul kevadel, toimub kahepäevane konverents, mida korraldab EL eesistuja riigi välisministeeriumi juurde loodud perede ja abikaasade assotsiatsioon (selts). EUFASA konverentsile kutsutakse EUFASA liikmed ja vaatlejatena ilma hääleõiguseta nende EL liikmesriikide esindajad, kes assotsiatsiooni ei kuulu.

EUFASA eesmärgiks on aidata luua olukord, mis tagaks perekonnaliikmeid vääriliselt kohtleva välisteenistuse olemasolu. Ühiselt otsitakse lahendusi välisteenistuses esilekerkivatele probleemidele: laste koolitus ja selle järjepidevus; kaasasolevate perekonnaliikmete sotsiaalsed tagatised; kaasasolevate abikaasade töötamise võimalused lähetuskoha riigis; pensionid; kolimine ühest riigist teise; võõrsil sündinud abikaasad ja nende õigused; abiellumine ja lahutamine; koolituste ja muude ürituste korraldamine enne lähetamist koostöös välisministeeriumiga; teabe vahetamine nii välisministeeriumi kui ka teiste seltside vahel jne.

Igapäevatöö tehakse veebikeskkonnas riikide esindajatest moodustatud töörühmades, selle kokkuvõte esitatakse konverentsil. Osalemine EUFASAs ja seltsides on vabatahtlik ning EUFASA ainus palgatöötaja on webmaster, kelle ülesandeks on tagada kodulehe ja töörühmade toimimine internetikeskkonnas. Talle tasutakse EUFASA liikmete aastamaksust.

EUFASAL on kaks kodulehte. Avalik on mõeldud kõigile interneti kasutajatele ning paroolidega intranet vaid seltsi liikmetele.

EUFASA koduleht

 

Välisministeeriumi peahoone
Välisministeeriumi peamaja Tallinnas aadressil Islandi väljak 1

 

Drupal theme by Kiwi Themes.