Mis on Välisministeeriumi Perede Seltsing?

ASUTAMINE

Diplomaatiline passVälisministeeriumi Perede Seltsing loodi 4. augustil 2005. aastal, kui 11 välisteenistuja abikaasat allkirjastasid seltsingulepingu. Seltsingu asutajaliikmeteks olid Lilian Pallum, Tiina Kalve, Nele Laanemäe, Marika Jahilo, Luule Kahn, Jorma von Wiren, Aili Rundu, Kristiina Kahur, Tiina Nirk, Aave Volmer ja Kairi Künka.

EESMÄRK

Välisministeeriumi Perede Seltsingu eesmärgiks on ühiselt teadvustada ja lahendada pikaajalise välislähetusega kaasnevaid olukordi ning tegutseda selle nimel, et Välisministeerium ja teised asutused arvestaksid välisteenistuja perekonnaliikmete huvide ja vajadustega, mis on seotud välislähetuses kaasasoleku ja Eestisse tagasitulekuga. Seltsinglased ühendavad oma jõupingutused tihendamaks vastastikust koostööd ja infovahetust välisteenistujate perekonnaliikmete ja Välisministeeriumi ning teiste asutuste vahel.

Ühised tegevused on:

  • vastastikune suhtlemine ning informatsiooni vahetamine;
  • süstemaatiline veebilehe täiendamine asjakohase teabega;
  • regulaarne suhtlemine välisministeeriumi vastavate ametnike ja struktuuriüksustega;
  • vajadusel suhtlemine teiste asutuste ja vabaühendustega;
  • vajadusel koostöö tegemine teiste riikide sarnaste ühendustega;
  • kaasaaitamine peresõbralikuma poliitika kujundamisele.

LIIKMED

Seltsingu liikmeks võivad olla välisteenistuses olevate/olnud isikute perekonnaliikmed, kes ei ole seltsingulepingule alla kirjutanud, kuid soovivad aktiivselt osa võtta seltsingu tegevusest ning kiidavad heaks seltsingulepingu koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.

Drupal theme by Kiwi Themes.